DISTRIBUTERI U SVIJETU

GRČKA
INTERCOSMETICA & SIA OE
intercosmeticagreece@gmail.com

SLOVENIJA
FLER,Janja Pučko s.p
fler.kozmetika@gmail.com

SRBIJA
HEMA D.O.O., NIŠ BRIGADIRSKA 2
www.hemanis.net
office@hemanis.net

CRNA GORA
HEMA D.O.O., NIŠ BRIGADIRSKA 2
www.hemanis.net
office@hemanis.net

Kontakti

LA-CHRIS d.o.o
Aleja tišine 2
10040 Zagreb
Tel: +385 98 231037
E-mail: info@lacroa.hr

Društvo upisano kod trgovačkog suda u Zagrebu
OIB: 13652873814
MBS: 080109721
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Robert Musollaj